Communication.Location.Safety.Love

Sveikiname pradėjusius naudoti „Leefine“

2021-8-13
Author:Leefine

Programinės įrangos licencijavimo sutartis

2019 m. birželio 12 d.

Autorius Leefine

Sveikiname pradėjusius naudoti Leefine

Prašome atidžiai perskaityti ir patvirtinti, kad supratote šią programinės įrangos licencijavimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi) ir joje numatytas teises, ir apribojimus. Šią programinę įrangą ir susijusias paslaugas galite atsisiųsti, įdiegti ir naudoti tik nurodę, kad sutinkate su šios Sutarties sąlygomis.

1. Pareiškimas dėl intelektinės nuosavybės
1.1. Ši programinė įranga yra apsaugota intelektinės nuosavybės teisėmis, kaip ir programine įranga susijusios informacijos turinys, be kita ko, žodžiai ir jų deriniai, piktogramos, vaizdai, grafika, spalva, sąsajos dizainas, išdėstymas, sistema ir atitinkami duomenys, papildomos procedūros, spausdinti dokumentai ar elektroniniai dokumentai apsaugoti autorių teisėmis ir tarptautinėmis autorių teises ginančiomis sutartimis, bet kitais intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymais.
1.2. Vietos nustatymas naudojant programinės įrangos priemones nėra profesionalus vietos nustatymas, todėl ši funkcija gali būti naudojama tik nuorodos tikslais;

2. Programinės įrangos licencijos taikymo sritis
2.1. Atsisiuntimas, įdiegimas ir naudojimas: programinė įranga naudojama nemokamai, nekomerciniais tikslais, suteikiant teisę atsisiųsti neribotą kartą skaičių, įdiegti ir naudoti programinę įrangą.

3. Apribojimai
3.1. Draudžiama rekonstruoti apgrąžos inžinerijos priemonėmis, dekompiliuoti: naudotojui draudžiama rekonstruoti apgrąžos inžinerijos priemonėmis, dekompiliuoti failus ar keisti kokius nors programų failų išteklius.

3.2. Draudimas dalinti į atskirus komponentus. Programinė įranga yra vientisas produktas, naudotojui turi būti suteikiamas leidimas atskirti jo esamas dalis ir naudoti jas bet kokiems tikslams.
3.3. Vietos nustatymo įranga ir ši programinė įranga skirtos tik šeimai, naudotojams draudžiama juos naudoti nusikalstamais ar kitais pavojų visuomenei keliančiais tikslais.

4. Teisės
4.1. Atskiras leidimas: norėdami naudoti programinę įrangą komerciniais tikslais, kopijuoti, platinti, be kita ko, parduoti programinę įrangą, iš naujo įdiegti, būtina gauti išankstinį rašytinį Leefinesutikimą.
4.2. Išsaugotos teisės: norėdami naudotis teisėmis, kurios nėra aiškiai nurodytos šioje sutartyje, bet vis dar priklauso Leefine Technology, privalote gauti rašytinį Leefine Technologysutikimą.

5. Atkreipti dėmesį

5.1. Programinė įranga parduodama su Leefine Technology Companypardavimo įranga, vietos nustatymo paslauga teikiama su vietos nustatymo žemėlapiu, nuotolinio stebėjimo ir ankstyvo įspėjimo funkcija.
5.2. Programinė įranga, kurioje naudojamas įdiegtas Googležemėlapis, tikrina vietos nustatymo punktus, pavyzdžiui, ankstyvo įspėjimo informaciją.
5.3. Parduodama Leefine Technologyįranga reguliariai praneša duomenis apie vietos nustatymo informacijos naudojimą Leefine Technologyserveriui, tai atitinkamai generuoja srautą, apmokestinamą mobiliojo ryšio operatorių, kartu generuojant sąnaudas už vietos nustatymą realiu laiku, sekimo režimą, pranešimų siuntimą.
5.4. Programinėje įrangoje yra su paskyra susieta vietos nustatymo įranga, įrenginio vietos nustatymo funkcija: vietos nustatymo funkcija yra visiškai įdiegta, gali iš karto pradėti siųsti vietos nustatymo laiko informaciją į Leefine Technologyserverius.

Aktyvavus programinę įrangą veikia tokios funkcijos:
Trijų tipų vietos nustatymo funkcija, t. y. Wi-fi vietos nustatymas, GPS vietos nustatymas arba LBS vietos nustatymas;
Dienos trajektorijos peržiūra: galite sekti istorinius duomenis perjungę datą ir peržiūrėję visą dienos kategoriją;
Vietos nustatymas realiu laiku: galite gauti naujausią vaiko vietos buvimo informaciją paspaudę vietos nustatymo mygtuką. Tada programa tinklu perduos nurodymus ir vietos buvimo informacija bus perduota į Leefine Technologyserverį, ir serveris perduoda pranešimus į programėlę.
Dažnio nustatymai: šią programinę įrangą galite naudoti įrenginio pranešimų siuntimo dažnio nustatymams, pasirinkti skirtingą dažnį skirtiems scenarijams, programinė įranga gali veikti galios taupymo režimu, rankiniu režimu, vietos nustatymo režimu ir visokiais kitokiais režimais.
Šeimos telefono numerių nustatymas: per šią programinę įrangą galite įvesti šeimos narių telefono numerius vaikams į laikrodį. Tokiu būdu vaikas gali paspausti šeimos numerių mygtuką ir iš karto paskambinti atitinkamu šeimos telefono numeriu.
5.5. Programinėje įrangoje yra automatinio priminimo funkcija: Leeine Techologyserveris nuolat nustato vaiko vietą, registruoja vaiko judėjimą ir Jums siunčia atitinkamą priminimą.

Yra tokių tipų priminimai:
Elektroninis priminimas: kai laikrodis registruoja, kad vaikas yra už saugios zonos ribų, Leefine Technologijosserveris iš karto siunčia pranešimą į Jūsų programėlę.
SOS: susidarius ypatingai situacijai per laikrodį naudotojas aktyvuoja SOS funkciją, tuomet Leefine Technologyserveris iš karto siunčia SOS pranešimą Jums, SOS signalas siunčiamas atsižvelgus į aplinkybes, todėl ypatingai situacijai susidarius Jums suteikiama daugiau informacijos.
Atkreipkite dėmesį, kad kai programa įdiegiama į Jūsų įrenginį ir Jums atsiunčiamas pranešimas, Jūs galite jį priimti arba atmesti.
5.6. Programinė įranga taikoma tik oficialiai operacinei sistemai, taigi, jeigu įdiegtumėte šią programinę įrangą, ir nuspręstumėte ja nebesinaudoti, programinę įrangą galite pašalinti per operacinę sistemą.
5.7. Programinę įrangą tiekia Leefine Technologyprodukto palaikymo funkcijos.
5.8. Programinės įrangos pokyčiai ir atnaujinimai: Leefinepasilieka teisę bet kuriuo metu teikti programinės įrangos pakeitimus, atnaujinimus. Programinės įrangos atnaujinimai teikiami su mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytu duomenų srauto apmokestinimu.
5.9. Programinė įranga naudoja kamerą ir turi prieigą prie albumo funkcijos.

6. Teisės aktai
Naudodamiesi šia programine įranga naudotojai privalo vadovautis įstatymais ir šia Sutartimi. Pagal atitinkamus teisės aktus naudotojas neturi teisės:
6.1. Ištrinti ar pakeisti programinę įrangą ir visą elektroninę informaciją;
6.2. Šios programinės įrangos autoriaus teisės apsaugotos žmogiškosiomis ir techninėmis priemonėmis;
6.3. Draudžiama naudoti programinę įrangą siekiant klaidinti ar apgaudinėti kitus asmenis;
6.4. Pažeidus valstybės teisės aktus mobiliojo įrenginio sistemos funkcijos, tokios kaip sistemos pakeitimas, ištrynimas gali normaliai neveikti;
6.5. Draudžiama be leidimo naudoti mobiliojo įrenginio ar mobiliojo įrenginio informacinio tinklo išteklius;
6.6. Draudžiama be atskiro leidimo ištrinti, keisti ar įdiegti naujas mobiliojo įrenginio funkcijas;
6.7. Draudžiama be leidimo saugoti, tvarkyti ar perduoti asmens duomens arba ištrinti, pakeisti ir praplėsti programą;
6.8. Draudžiama trikdyti normalų programinės įrangos sistemos veikimą, tyčia diegti virusus ir taikyti kitokias kenkėjiškas procedūras;
6.9. Draudžiama bet kokiu kitu būdu kelti pavojų įrangos informaciniam tinklui.


7. Asmens duomenų apsauga
7.1. Apsaugoti naudotojo asmens informaciją yra pagrindinis Leefineveiklos principas ir Leefine Technologyimasi visų priemonių naudotojo asmens duomenims apsaugoti. Išskyrus teisės aktuose numatytas aplinkybes, be naudotojo sutikimo Leefine Technologyneturi teisės atskleisti jo asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai. Siekdama apsaugoti asmens duomenis Leefine Technologynaudoja profesionalus šifravimo, saugojimo ir informacijos perdavimo metodus.
7.2. Jūs galite nurodyti tam tikrus asmens duomenis, kai registruojate savo paskyrą ar naudojate paslaugą. Jeigu taip numatyta nacionaliniuose įstatymuose ar taisyklėse, privalėsite įrašyti teisingus tapatybę nustatančius duomenis. Jeigu Jūsų įrašyti duomenys yra neišsamūs, paslauga naudotis negalėsite arba naudojimuisi bus taikomi apribojimai.
7.3. Apskritai, galite bet kuriuo metu naršyti, peržiūrėti ar keisti savo informaciją, tačiau pirminės registracijos metu saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais pateiktos informacijos keisti negalėsite.
7.4. Leefinenaudoja įvairias saugumo technologijas ir tvarkas, siekdama sukurti veiksmingą valdymo sistemą, reikalingą apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos peržiūros, naudojimo ir atskleidimo.
7.5. Leefineskiria ypatingą dėmesį nepilnamečių asmenų asmens duomenų apsaugai. Jeigu esate 18 metų nesulaukęs asmuo prieš pradėdami naudotis paslauga privalote gauti savo tėvų ar teisėtų globėjų leidimą.